KAGEM PARA KANJENG

Kamulane, kaluwak nom-nomanipun,
pan dadi satunggal, pucung arane puniki,
yen wis tuwa kaluwake pisah-pisah.

Den budia, kapriye ing becikipun,
aja nganti pisah, kumpula kaya enome,
enom kumpul tuwa kumpul kang prayoga.

Aja kaya, kaluwak enome kumpul,
basa wis atuwa, ting salebar dewe dewe,
nora wurung bakal dadi bumbu pindang.

Wong sadulur , nadyan sanak dipunrukun,
aja nganti pisah, ing samubarang karsane,
padha rukun dinulu teka prayoga.

Abot entheng , wong duwe sanak sadulur,
enthenge yen pisah, pikire tan dadi siji,
abotipun lamun biyantu ing karsa.

Luwih abot, wong duwe sanak sadulur,
jitus tandhangira, yen golong sabarang pikir,
kacek uga lan wong kang tan sugih sanak.

Lamun bener, lan pinter pamomongipun,
kang ginawe tuwo, aja nganggo abot sisih,
dipun padha pamengkune mring sentana.

Mapan ewuh, wong tinitah dadi sepuh,
tan kena gumampang, iya marang sadulure,
tuwa anom aja beda traping karya.

Kang saregep, kalawan ingkang malincur,
padha den kawruhan, sira alema kang becik,
kang malincur age sira bendonana.

Yen tan mari, binendon nggone malincur,
age tinatrapan, sapantese lan dosane,
pan sentana dimene dadi tuladha.

Lan wong liya, darapon wedia iku,
kang padha ngawula, ing batine wedi asih,
pan mangkono labuhan wong dadi tuwa.

Den ajembar, den amot lan den amengku,
den pindha segara, tyase ngemot ala becik,
mapan ana papancene sowang sowang.

Pan sadulur, tuwa wajib pitutur,
marang kang taruna, kang anom wajibe wedi,
sarta manut wuruke sadulur tuwa.

Kang tinitah, dadi enom aja mesgul,
batin rumangsaa, yen wis titahing Hyang Widdhi,
yen mesgula ngowahi kodrating Suksma.

Nadyan bener, yen wong anom dadi luput,
yen ta anganggoa ing pikirira pribadi,
pramilane wong anom aja ugungan.

Yen dadi enom, den weruh ing enomipun,
dene ingkang tuwa, den kaya banyu ing beji,
den awening paningale aja samara.

(SERAT WULANGREH, SINUHUN PAKUBUWANA IV)

Beji, 26 Mei 2012.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s